Naar Parismina

We gaan naar Parismina om van de Leatherback schilpadden de nieuw gelegde eieren tegen stropers te beschermen, mede dankzij dit project word met hulp van vrijwilligers deze diersoort voor uitroeiing behoed.