1 Okt. Irpanani-dag in Bovensmilde

Beste mensen,

Ik wil jullie hierbij graag (nogmaals) uitnodigen voor een Bolivia-middag en/of een benefiet(gospel)concert op a.s. zaterdag 1 oktober. Eén keer per twee jaar organiseren we deze activiteit
met de Stichting Op de hoogte van Bolivia (www.opdehoogtevanbolivia.nl). Tijdens de dag geven we informatie over de kinder-, muziek- en handwerkprojecten die we (met steun van velen van u in Nederland) in Bolivia ondersteunen. Er zullen verschillende activiteiten zijn, en er wordt de mogelijkheid geboden om echt even van de Boliviaanse sfeer te proeven.
Tijdens het middagprogramma bent u welkom op een moment tussen 16:00-18:00. Tussen 18:00-19:00 is er een broodmaaltijd: als u mee-eet, graag even aanmelden vóór a.s. woensdag. Om 19:00 begint het benefietconcert met Gospelkoor Reflection en enkele andere muzikanten. Rond 21:00 sluiten we de dag af, met een life verbinding met het muziekproject Por un Mundo Mejor in Bolivia. De Bolivia-dag vindt plaats aan de Dominee L. Dijkstrastraat 23, Bovensmilde.
Van harte welkom aan u/jou en familie en vrienden! Meer informatie vindt u in onderstaande nieuwsbrief en in de flyer in de bijlage, of op onze facebookpagina: https://www.facebook.com/events/580772365405392/
 
Hartelijke groet en graag tot dan,
Willeke
flyer-sohvb